Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành GDĐT An Giang: Đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn