Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ): Sức thu hút của du lịch dân dã