Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành GDĐT Kiên Giang:

Chương trình “Tiếp sức người thầy” vận động được hơn 1,5 tỉ đồng