Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình “Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu”: Chi phí giảm, lợi nhuận tăng