Chùa Phước An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ): Nhiều hoạt động hướng về người nghèo