Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không phụ lòng kỳ vọng của cử tri