Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phú Quốc (Kiên Giang):

Chợ đêm Dinh Cậu sẽ ngừng hoạt động