Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chi nhánh Quỹ CEP Vĩnh Long: Trao 716 phần quà tết cho thành viên CEP