CĐCS ở An Giang, Bến Tre: Chăm lo thiết thực đời sống người lao động dịp tết