Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ ngành GDĐT tỉnh Cà Mau: 9 tháng đầu năm số lượng đoàn viên tăng gần 450 người