CĐ Giáo dục huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang): Chăm lo tốt người lao động