Câu lạc bộ Trồng mía năng suất 200 tấn/ha/năm ở Hậu Giang: Mô hình sản xuất hiệu quả