Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cầu Cổ Chiên đưa Trà Vinh gần TP.Hồ Chí Minh