Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cánh đồng lớn ở Tiền Giang: Xây đã khó, đừng để “vỡ”!