Du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang):

Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp