Cần Thơ triển khai Chương trình “Ứng dụng du lịch thông minh Citipass”