Cần Thơ: Tổ chức Chương trình “Sắc xuân miệt vườn 2017”