Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần Thơ: Tập huấn giao tiếp, ứng xử văn hóa Pháp cho 200 tình nguyện viên