Cần Thơ: Sinh viên chế tạo máy đọc sách cho người khiếm thị