Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần Thơ: Đa dạng sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu