Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần giải pháp tháo gỡ bất ổn cho mô hình “cánh đồng mẫu lớn”