Các cấp công đoàn tỉnh Long An: Tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá