Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Long An: Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bệnh do virus Zika