Các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang: Vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung