Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau: Hai hoạt động nổi bật trong năm 2016