Các cấp công đoàn tỉnh Bến Tre: Trên 6,1 tỉ đồng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi