Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu: Chung tay chăm lo tết cho người lao động