Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu: Chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ