Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh An Giang: Trao hàng ngàn phần quà, học bổng cho học sinh