Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh An Giang: Thu kinh phí công đoàn đạt 77,48% chỉ tiêu