Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bữa ăn ca của công nhân ở Vĩnh Long: Chất lượng từng bước được cải thiện