Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bọn buôn lậu mạnh hơn lực lượng QLTT