Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Giao lưu với Trường ĐH Cần Thơ