Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bờ sông nguy hiểm do sạt lở