Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bến Tre: Tạo điều kiện để các cấp công đoàn tổ chức thành công đại hội