Bến Tre: Một làng nghề có nguy cơ… biến mất!

Phơi lu đất thành phẩm.
Phơi lu đất thành phẩm.