Bến Tre: Đưa kiến thức pháp luật lao động đến với công nhân