Bến phà An Phước: Không công khai mức phí, thu phí giá cao