Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng:

Bảo đảm chất lượng bữa ăn ca cho người lao động