Công đoàn các khu công nghiệp Vĩnh Long:

Bàn giao 11 “Mái ấm công đoàn” cho công nhân