Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ: Trao tặng 30 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở Bến Tre