Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ: Ký kết quy chế phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương