Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạc Liêu - 20 năm một chặng đường phát triển