An Giang: Tặng hàng ngàn mũ bảo hiểm, áo phao cho học sinh