Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Trì về đích nông thôn mới