Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sơn La giải quyết việc làm đạt 61% kế hoạch