Phương án tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ Đông Á, ĐH Kiểm sát Hà Nội