Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI: Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn