Khâu “đột phá” ở Sóc Sơn trong xây dựng nông thôn mới