Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình đảng viên hỗ trợ hộ nghèo xóa nghèo